Quyết định thành lập ban chỉ đạo Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Quyết định thành lập ban chỉ đạo Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường