Bản tổng hợp các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua kỳ I năm học 2016 – 2017 khóa 37, 38, 39 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Bản tổng hợp các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua kỳ I năm học 2016 – 2017 khóa 37, 38, 39