Danh sách HSSV khóa 37, 38, 39 đạt danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2016 – 2017 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Danh sách HSSV khóa 37, 38, 39 đạt danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2016 – 2017