Đội ngũ giảng viên và nhân viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Liên lạc

1

Nguyễn Văn Duy

Trưởng khoa,

Giảng viên

Th.s SPKT Tin học

0902.123.569

nvduy051076@gmail.com

2

Đào Thị Kim Dung

Trưởng bộ môn Điện –

Điện tử, Giảng viên

Th.s ĐTVT

0904.795.690

daokimdungbk@gmail.com

3

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trợ lý đào tạo khoa –

Giảng viên

Kỹ sư ĐTVT

0984.187.576

lethuykdtnc@gmail.com

4

Nguyễn Thị Mai

Trợ lý HS – SV

Giảng viên

Th.s Điện

0904.762.708

nguyenmaigvkd@gmail.com

5

Lê Nguyên Dũng

Giảng viên

Kỹ thuật cơ khí

0915.235.045

lenguyendung1958@gmail.com

6

Nguyễn Thị Bích Nga

Giảng viên

Th.s CNTT

01269.168.696

nguyenngacdcd@gmail.com

7

Lê Thị Nguyệt

Giảng viên

Th.s ĐTVT

0948.576.483

28.ltnguyet.a709@gmail.com

8

Hà Huy Đại

Kỹ thuật viên

Cử nhân CĐ

0935.138.899      

nobita_822002@yahoo.com

9

Lý Văn Kiên

Kỹ thuật viên

Kỹ sư CNTT

01689.421.303

lyvankien@gmail.com