Đội ngũ cán bộ viên chức – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Đội ngũ cán bộ viên chức

Đội ngũ cán bộ viên chức gồm 7 người

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Bùi Văn Tải

Phó trưởng ban

Thạc sĩ

0904.452.058

taithuydanglien@gmail.com

2

Nguyễn Công Khanh

Phó trưởng ban

Thạc sĩ

01695.023.266

0982.501.964

khanhnguyencdcd@gmail.com

3

Nguyễn Thị Quyến

Chuyên viên

Cử nhân

0983.627.428

Tungduong.d20@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Chuyên viên

Thạc sĩ

0962.402.123

Tuyetchi2005@gmail.com

5

Phùng Thị Hằng Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

0976.922.035

phunghoaxuanmai@yahoo.com.vn

6

Đinh Thị Thùy Dung

Giảng viên

Thạc sĩ

0974.047.885

dinhduongvfu@gmail.com

7

Nguyễn Việt Phú

Chuyên viên

Cử nhân

01687.687.995

phuvn123@gmail.com