Cán bộ, viên chức phòng Tổ chức hành chính – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Cán bộ, viên chức phòng Tổ chức hành chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Nguyễn Đình Được

Bí thư chi bộ – Đảng ủy viên – Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Phùng Huy Thuần

Phó trưởng phòng

Trung cấp LLCT

3

Nguyễn Thanh Nga

VP Đảng Ủy, Giảng viên

Thạc sĩ

4

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cán sự

Đại học

5

Hà Thị Lan Hương

Tạp vụ

 Trung cấp

6

Nguyễn Thị Thanh Thương

Nhân viên Y tế

Trung cấp

7

Dương Thị Hương

Văn thư

Đại học

8

Nguyễn Xuân Khương

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

9

Phùng Thị Huệ

Chuyên viên

Đại học