Thông tin mới về tuyển sinh 2017

Sinh viên học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được chuyển tiếp lên học tại các trường Đại học, Học viện

Ngày 04 tháng 7 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2842/BGDĐT- GDĐH về việc đào tạo chuyển tiếp đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam  theo điều lệ trường cao đẳng (Tệp đính kèm)

Theo công văn này trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ kết hợp với các trường Đại học, Học viện có cùng chuyên ngành đào tạo xây dựng chương trình đào tạo thống nhất từ trình độ Cao đẳng lên trình độ đại học. Trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ đào tạo giai đoạn đầu tại trường sau đó sinh viên sẽ chuyển về các trường đại học, học viện để đào tạo giai đoạn tiếp theo. Thời gian đào tạo từ 4 đến 5 năm tùy theo từng ngành, nghề cụ thể theo quy định.  Sau khi học xong chương trình đào tạo, sinh viên sẽ được cơ sở đào tạo cấp bằng đại học.

Đây là phương thức đào tạo được áp dụng phổ biến tại các trường Cao đẳng Cộng đồng ở các nước như Mỹ, Canada…, tuy nhiên, mới được áp dụng riêng cho hệ thống các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam từ năm tuyển sinh 2017.

Đào tạo chuyển tiếp từ Cao đẳng lên Đại học thực sự mang đến nhiều cơ hội thuận lợi đối với người học về năng lực, thời gian, vị trí địa lý, chi phí đào tạo, tuổi tác và cơ hội việc làm.

Công văn số 2842/BGDĐT- GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo