Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Đào tạo và Liên kết doanh nghiệp

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Đào tạo và Liên kết doanh nghiệp tiền thân là phòng quản lý tại chức – Bồi dưỡng. Thực hiện quá trình đổi mới và đa dạng hoá đào tạo theo mô hình của trường Cao đẳng Cộng đồng, đào tạo theo nhu cầu của người học, đào tạo theo địa chỉ…Để thực hiện việc quản lý, đào tạo và liên thông liên kết một cách chủ động nhằm phát huy những thế mạnh của trường,  “Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Đào tạo và Liên kết doanh nghiệp” đã được thành lập theo quyết định số: 87/QĐ-CĐCĐ của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

1. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo hệ phi chính quy; Công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng; Công tác liên kết đào tạo; Công tác liên kết doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo sinh viên hệ vừa làm vừa học.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo với các học viên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước.

– Liên kết với các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các trường nghề, các doanh nghiệp mở các lớp dạy nghề cho công nhân phục vụ cho các khu công nghiệp, các nhà máy, khu du lịch…

– Liên kết với các trường tổ chức mở các lớp đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học cho các ngành đang được đào tạo tại trường.

– Thực hiện công tác bồi dưỡng đối với cán bộ, giảng viên trong trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Quản lý sinh viên các hệ liên thông liên kết, vừa làm vừa học, bồi dưỡng ngắn hạn…

– Quản lý và thực hiện công tác cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo.

3. Đội ngũ cán bộ viên chức

Trung tâm có 05 người. Trong đó: Trình độ TS: 0 người; Thạc sĩ: 03 người; Đại học: 02 người.

4. Thành tích

Từ khi thành lập đến nay với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ phòng Quản lý tại chức đã đạt được những thành tích sau:

– Hàng năm chi bộ đều đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững  mạnh.

– Công đoàn phòng luôn luôn đạt danh hiệu công đoàn tiên tiến xuất sắc.

– Năm 1995, 1997 đơn vị đạt giấy khen tổ lao động giỏi cấp nghành,

– Năm 1996, 1997 đơn vị đạt bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây.

– Năm 1998, 2002 đơn vị đạt tổ lao động giỏi cấp ngành.

– Năm 2000, 2001, 2002 đơn vị đạt tổ lao động giỏi cấp tỉnh.

– Năm 2000, 2001 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do UBND tỉnh Hà Tây trao tặng.

– Năm học 2001-2002 đạt bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây.

– Năm 2003 đơn vị được giấy khen thành tích công tác của Sở NN&PTNT.

– Năm 2004 đơn vị đạt danh hiệu tổ lao động giỏi cấp tỉnh.

– Năm 2005, 2006 đơn bị đạt tập thể lao động tiên tiến của.

– Năm 2007 được UBND tỉnh Hà Tây tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường trong 30 năm thành lập.

– Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 đạt tập thể lao động tiên tiến của Trường CĐCĐ Hà Tây.

– Năm 2008 đạt tập thể lao động xuất sắc do UBND thành phố trao tặng.

– Năm học 2010-2011 đạt bằng khen đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng;

– Năm học 2013-2014 đạt bằng khen Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng;

– Năm học 2014-2015 đạt cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng;

– Năm học 2014-2015 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến của Trường.

– Năm 2015 đạt danh hiệu Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 do trường CĐCĐ Hà Tây trao tặng.

5. Địa chỉ liên hệ:

– Văn phòng làm việc: Phòng 101 Khu Hội trường đa năng B5 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

-Điện thoại: 0433. 721.216, Email:Trungtamhtdtlkdn.d20@moet.edu.vn