Danh sách sinh viên khóa 38, 39 và TCCN3N đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Danh sách sinh viên khóa 38, 39 và TCCN3N đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017