Cán bộ, viên chức, lao động ủng hộ công trình công đoàn chào mừng 40 năm thành lập trường – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Cán bộ, viên chức, lao động ủng hộ công trình công đoàn chào mừng 40 năm thành lập trường