Thông báo về việc mời tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Thông báo về việc mời tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây