Tin tức phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Đại hội chi bộ 1 – Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện hướng dẫn số 04-HD/ĐUngày 20 tháng 7 năm 2017của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về tổ chức đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, ngày 23/9/2017 tại Hội trường tầng 2 khu hiệu bộ, chi bộ 1 đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi tiết

Thông báo về việc áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ TÂY PHÒNG KT&KĐCLGD Số: 01/TB-KT&KĐCLGD V/v áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017                                       …

Chi tiết