Giới thiệu khoa Chăn nuôi thú y

Khoa Chăn nuôi – Thú y được thành lập ngày 10/10/1977, đến năm 2010 sát nhập 01 số ngành của khoa Nông học và đổi tên thành Khoa Kỹ thuật nông nghiệp. Tháng 7/2013 tách khoa Kỹ thuật nông nghiệp thành 2 khoa: Khoa Chăn nuôi – Thú y và Khoa Nông học đến nay đã trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

I. CHỨC NĂNG
    1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;
    2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
    3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
    4. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
    5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa
II. NHIỆM VỤ
    * Công tác đào tạo
    1. Xây dựng ngành học, môn học; đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch dạy và học trên 4 địa bàn đào tạo theo kế hoạch chung của toàn trường.
    2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế thi, quy chế lên lớp của giáo viên và học tập của học sinh sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
    3. Quản lý học sinh sinh viên trong suốt quá trình đào tạo bao gồm: Tiếp nhận và tổ chức theo lớp, nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, xét đề nghị cấp học bổng, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học,… theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.
    4. Quản lý phân loại giáo viên từng học kỳ và năm học
    5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
* Công tác nghiên cứu khoa học
    1. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ngành Chăn nuôi thú y.
    2. Chăm lo công tác biên soạn giáo trình, viết bài giảng của giáo viên.
    3. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực nghiệm trong trường nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và lao động sản xuất.
* Công tác lao động sản xuất
    1. Quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất trên địa bàn 3 theo kế hoạch của nhà trường giao.
    2. Xây dựng các mô hình đào tạo địa bàn 3 phù hợp với điều kiện và khả năng của trường tạo thành các điểm trình diễn, là nơi rèn năng lực thực hành của thầy và trò.
    3. Chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên thông qua phát triển sản xuất và bằng các hợp đồng kinh tế đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
* Các mặt công tác khác
    1. Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa về mặt tổ chức, giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ công tác.
    2. Xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật, công nhận các danh hiệu khoa học đối với cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa.
    3. Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình theo hướng dẫn của Nhà trường và quản lý sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.
III. CƠ CẦU TỔ CHỨC
Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong khoa: 11 người, trong đó có 10 cán bộ giảng dạy và 01 cán bộ phòng thí nghiệm.
1. Ban Chủ nhiệm khoa
         Thạc sĩ Đỗ Văn Hiệp – Trưởng khoa
         Thạc sĩ Kim Ngọc Hưng – Trợ lý Đào tạo
         Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Vân – Trợ lý Quản lý HS,SV, Chủ tịch CĐ BP
2. Các Bộ môn trực thuộc
     * Bộ môn Chăn nuôi: 08 Giảng viên
         Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Vân – Trưởng Bộ môn
         Thạc sĩ Nguyễn Văn Thạch
         Thạc sĩ Vũ Thị Thuận
         Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà
         Thạc sĩ Khuất Thị Minh Tú
         Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Vân
         Thạc sĩ Phùng Huy Thắng
         Thạc sĩ Nguyễn Doãn Tiến
    * Bộ môn Thú y: 05 Giảng viên
        Th.S Kim Ngọc Hưng – Trưởng Bộ môn
        Thạc sĩ Đinh Tiến Đạt
        Thạc sĩ Đỗ Văn Hiệp
        Thạc sĩ Bùi Văn Tải
        BSTY Nguyễn Thị Minh Trang
   * Cán bộ phòng thí nghiệm: 01 chuyên viên
         Nguyễn Thị Thu Hằng
3. Hội đồng khoa học ngành
         Thạc sĩ Đỗ Văn Hiệp – Chủ tịch HĐKH ngành
         Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Vân – Thư ký
         Thạc sĩ Kim Ngọc Hưng – Uỷ viên
         Thạc sĩ Bùi Văn Tải – Uỷ viên
         Thạc sĩ Nguyễn Doãn Tiến – Uỷ viên
IV. CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO
    * Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy
         Ngành Chăn nuôi
         Ngành Dịch vụ thú y
    * Hệ đào tạo: Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chính quy
         Ngành Chăn nuôi
         Ngành Dịch vụ thú y
    * Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
         Ngành Chăn nuôi thú y
    * Sơ cấp nghề:
         Chăn nuôi thú y
         Kỹ thuật chăn nuôi gia súc
         Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm
         Thú y
V. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ
    1. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục – đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 760 QĐ/TTg, ngày 11/9/2002
    2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trường Cao đẳng kỹ thuật Hà Tây (nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây) ngày 12/02/2014.
    3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (10/10/1977 – 10/10/2007) theo quyết định số 957 ngày 01/11/2007.
    4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014 – 2015 theo Quyết định số 4309/QĐ-UBND, ngày 28/8/2015.
VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Văn phòng làm việc: Phòng 108 – Tầng 1 khu Hiệu Bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.
Địa chỉ: Thôn Xuân Sen – Xã Thuỷ Xuân Tiên – Huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội
Tel: (04) 33.721.211 – Email: khoacnty.d20@moet.edu.vn