Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính ra đời và gắn liền với sự phát triển của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Với chức năng chính là tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính, pháp chế của nhà trường, thành tựu nổi bật mà Phòng Tổ chức – Hành chính đạt được là những đóng góp tích cực vào công tác phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trường. 

I. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

1. Sứ mạng

Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công tác hành chính và công tác tổng hợp trong nhà trường.

2. Mục tiêu phát triển

– Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

– Đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức.

– Công tác văn thư đảm bảo theo quy định.

– Thực hiện tốt công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh.

– Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm.

– Các ngày lễ tết, Hội nghị của Nhà trường được thông tin, tuyên truyền và phục vụ đảm bảo yêu cầu.

– >90% các yêu cầu bằng văn bản của cán bộ, viên chức được giải quyết đúng hạn.

– 100% cán bộ viên chức của Phòng chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm tệ nạn xã hội ….

– 100% cán bộ viên chức của phòng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức và cán bộ

– Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư – lưu trữ và tài liệu trong nhà trường

– Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế lao động trong nhà trường;

– Xây dựng qui chế làm việc của trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ kế cận, cán bộ nguồn;

– Quản lý và biên chế lao động cho các đơn vị trực thuộc;

– Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức như: Chế độ tiền lương, chế độ BHXH, chế độ y tế, chế độ lao động, chế độ phép, chính sách xã hội khác;

– Quản lý hồ sơ, xác nhận lý lịch, nhận xét công tác đối với cán bộ, viên chức theo quy định;

– Lập thủ tục hồ sơ về công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, nghỉ chế độ đối với cán bộ, viên chức;

– Theo dõi và tổ chức thực hiện công tác tuyên huấn, thi đua khen thưởng, kỷ luật trong khối cán bộ;

– Theo dõi công tác pháp chế, thanh tra, bảo vệ nội bộ.

2. Công tác Hành chính

– Quản lý công tác văn thư: Công văn đi đến, sử dụng điện thoại, quản lý tài liệu và lưu trữ; phô tô các tài liệu phục vụ các mặt công tác nhà trường;

– Đón tiếp, hướng dẫn khách đến giao dịch công tác và chăm lo nơi ăn, ở của khách; đảm nhận công tác khánh tiết, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, ngày lễ … ;

– Quản lý công tác y tế và y tế học đường, đồng thời điều hành công tác vệ sinh phòng bệnh trong nhà trường;

– Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

– Lập hồ sơ, sổ sách lưu trữ các văn bản tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

3. Công tác tổng hợp

– Đảm bảo mọi thông tin hai chiều giữa Hiệu trưởng và các đơn vị trong Trường, các cơ quan ngoài Trường được nhanh chóng, kịp thời;

– Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm và kế hoạch dài hạn của Trường; đồng thời theo dõi việc thực hiện, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế;

– Ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Giám hiệu, Hội đồng công tác tháng, hội nghị cán bộ viên chức … ;

– Làm báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Trường lên cấp trên theo chức năng nhiệm vụ được phân công;

– Thông báo lịch sinh hoạt, lịch công tác, hội nghị, học tập định kỳ và đột xuất hàng tuần của nhà trường./.

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1. Bộ máy tổ chức

  1. Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Đình Được
  2. Chủ tịch công đoàn bộ phận:

Phó trưởng phòng, Trạm trưởng trạm y tế, Y sỹ – Phùng Huy Thuần

  1. Các bộ phận trực thuộc

3.1. Văn thư : 02 đồng chí

3.2. Y tế – Hành chính: 02 đồng chí

3.3. Bộ phận phục vụ : 01 đồng chí

3.4. Bộ phận tổng hợp : 04 đồng chí

2. Trình độ chuyên môn

Phòng Tổ chức – Hành chính có tổng số 9 đồng chí là cán bộ, giảng viên, nhân viên với nhiều trình độ và chức vụ khác nhau. Cụ thể là:

Thạc sỹ:    03

Đại học:     04

Trung cấp:  02

IV. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

Thành tích đạt được của Phòng từ năm 1977 đến nay.

– Năm 1997, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây tặng Giấy khen “Tổ lao động giỏi năm 1997”

– Năm 1998, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen “Đơn vị lao động giỏi cấp ngành”

– Năm 1999, UBND tỉnh Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 1999”

– Năm 2002, UBND tỉnh Hà Tây tặng bằng khen “Có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trường”

– Năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây tặng giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp XD & PT nhà trường nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (1977-2007)” và “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007”

– Năm 2008, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– Năm 2009, Công đoàn cơ sở trường tặng giấy khen “Hội thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam”

– Năm 2010, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– Năm 2011, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– Năm 2012, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– Năm 2013, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– Năm 2014, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– Năm học 2013 – 2014, UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”

– Năm học 2014 – 2015, UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”

– Năm học 2015 – 2016, UBND thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua xuất sắc”

V. Liên hệ

Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0433.721.215

Email: phongtchc.d20@moet.edu.vn