Cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ kỹ thuật

Đội ngũ giảng viên và nhân viên

TT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Liên lạc 1 Nguyễn Văn Duy Trưởng khoa, Giảng viên Th.s SPKT Tin học 0902.123.569 nvduy051076@gmail.com 2 Đào Thị Kim Dung Trưởng bộ môn Điện – Điện tử, Giảng viên Th.s ĐTVT 0904.795.690 daokimdungbk@gmail.com 3 Nguyễn Thị Lệ Thủy Trợ lý đào tạo khoa – Giảng viên Kỹ sư ĐTVT 0984.187.576 lethuykdtnc@gmail.com …

Chi tiết