Cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức

Đội ngũ cán bộ viên chức: 9 người TT Họ và tên Chức vụ Trình độ Điện thoại – Email 1 Đỗ Văn Hiệp Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Thạc sỹ 0974816088 hiepminhht@gmail.com 2 Đinh Tiến Đạt Giảng viên chính Thạc sỹ 0916.512.574 dathuyen20@yahoo.com.vn 3 Kim Ngọc Hưng Phó Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Trưởng BMTY, …

Chi tiết