Cán bộ, giảng viên khoa Kế toán tài chính

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên: 9 người TT Họ và tên Chức vụ Trình độ Điện thoại – Email 1 Nguyễn Thị Thắm Bí thư chi bộ, Trưởng khoa, Giảng viên chính Thạc sĩ 0902237292 nguyenthithamcdcd@gmail.com 2 Nguyễn Thị Thu Trang PTK, TL đào tạo khoa, giảng viên Thạc sĩ  0912177445 3 Nguyễn Thị Việt Dung TBM Kế toán, Giảng viên Thạc …

Chi tiết