Cán bộ Ban tuyển sinh – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Cán bộ Ban tuyển sinh

Đội ngũ cán bộ viên chức

Đội ngũ cán bộ viên chức gồm 7 người STT Họ và tên Chức vụ Trình độ Liên hệ 1 Bùi Văn Tải Phó trưởng ban Thạc sĩ 0904.452.058 taithuydanglien@gmail.com 2 Nguyễn Công Khanh Phó trưởng ban Thạc sĩ 01695.023.266 0982.501.964 khanhnguyencdcd@gmail.com 3 Nguyễn Thị Quyến Chuyên viên Cử nhân 0983.627.428 Tungduong.d20@gmail.com 4 Nguyễn Thị Kim Tuyết Chuyên viên Thạc …

Chi tiết