Giới thiệu ban Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Giới thiệu ban Tuyển sinh

Ban Tuyển sinh

Ban Tuyển sinh được thành lập theo quyết định số 133/QĐ-CĐCĐHT ngày 12 tháng 03 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Ban là 7 người. Trong quá trình hoạt động, tập thể Ban Tuyển sinh luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được …

Chi tiết