Thông báo tuyển sinh – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Fri, 20 Oct 2017 11:40:35 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png Thông báo tuyển sinh – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Thông báo tuyển sinh Đại học học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn/2017/08/21/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-hoc-tai-truong-cao-dang-cong-dong-ha-tay/ Mon, 21 Aug 2017 03:04:45 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1489

]]>
Thông tin mới về tuyển sinh 2017 http://htcc.edu.vn/2017/07/06/thong-tin-moi-ve-tuyen-sinh-2017/ Thu, 06 Jul 2017 13:56:09 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1178 Sinh viên học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được chuyển tiếp lên học tại các trường Đại học, Học viện

Ngày 04 tháng 7 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2842/BGDĐT- GDĐH về việc đào tạo chuyển tiếp đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam  theo điều lệ trường cao đẳng (Tệp đính kèm)

Theo công văn này trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ kết hợp với các trường Đại học, Học viện có cùng chuyên ngành đào tạo xây dựng chương trình đào tạo thống nhất từ trình độ Cao đẳng lên trình độ đại học. Trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ đào tạo giai đoạn đầu tại trường sau đó sinh viên sẽ chuyển về các trường đại học, học viện để đào tạo giai đoạn tiếp theo. Thời gian đào tạo từ 4 đến 5 năm tùy theo từng ngành, nghề cụ thể theo quy định.  Sau khi học xong chương trình đào tạo, sinh viên sẽ được cơ sở đào tạo cấp bằng đại học.

Đây là phương thức đào tạo được áp dụng phổ biến tại các trường Cao đẳng Cộng đồng ở các nước như Mỹ, Canada…, tuy nhiên, mới được áp dụng riêng cho hệ thống các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam từ năm tuyển sinh 2017.

Đào tạo chuyển tiếp từ Cao đẳng lên Đại học thực sự mang đến nhiều cơ hội thuận lợi đối với người học về năng lực, thời gian, vị trí địa lý, chi phí đào tạo, tuổi tác và cơ hội việc làm.

Công văn số 2842/BGDĐT- GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

]]>
Tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học http://htcc.edu.vn/2017/04/21/tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc/ Fri, 21 Apr 2017 02:24:54 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=797

]]>
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 http://htcc.edu.vn/2017/03/10/thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-2017/ Fri, 10 Mar 2017 07:38:57 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=167

]]>
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 http://htcc.edu.vn/2017/03/10/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2017/ Fri, 10 Mar 2017 07:37:37 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=164

]]>
Tuyển sinh trung cấp hệ chính quy năm 2017 http://htcc.edu.vn/2017/03/10/tuyen-sinh-trung-cap-he-chinh-quy-nam-2017/ Fri, 10 Mar 2017 07:25:01 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=157

]]>
Thông tin tuyển sinh năm 2017 http://htcc.edu.vn/2017/03/09/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2017/ Thu, 09 Mar 2017 07:59:25 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=181

]]>