PHÒNG BAN – Trang 4 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

PHÒNG BAN

Đội ngũ cán bộ viên chức

Đội ngũ cán bộ viên chức gồm 7 người STT Họ và tên Chức vụ Trình độ Liên hệ 1 Bùi Văn Tải Phó trưởng ban Thạc sĩ 0904.452.058 taithuydanglien@gmail.com 2 Nguyễn Công Khanh Phó trưởng ban Thạc sĩ 01695.023.266 0982.501.964 khanhnguyencdcd@gmail.com 3 Nguyễn Thị Quyến Chuyên viên Cử nhân 0983.627.428 Tungduong.d20@gmail.com 4 Nguyễn Thị Kim Tuyết Chuyên viên Thạc …

Chi tiết

Ban Tuyển sinh

Ban Tuyển sinh được thành lập theo quyết định số 133/QĐ-CĐCĐHT ngày 12 tháng 03 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Ban là 7 người. Trong quá trình hoạt động, tập thể Ban Tuyển sinh luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được …

Chi tiết