PHÒNG BAN – Trang 5 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

PHÒNG BAN

Đội ngũ cán bộ viên chức

Đội ngũ cán bộ viên chức gồm 7 người STT Họ và tên Chức vụ Trình độ Liên hệ 1 Bùi Văn Tải Phó trưởng ban Thạc sĩ 0904.452.058 taithuydanglien@gmail.com 2 Nguyễn Công Khanh Phó trưởng ban Thạc sĩ 01695.023.266 0982.501.964 khanhnguyencdcd@gmail.com 3 Nguyễn Thị Quyến Chuyên viên Cử nhân 0983.627.428 Tungduong.d20@gmail.com 4 Nguyễn Thị Kim Tuyết Chuyên viên Thạc …

Chi tiết

Ban Tuyển sinh

Ban Tuyển sinh được thành lập theo quyết định số 133/QĐ-CĐCĐHT ngày 12 tháng 03 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Ban là 7 người. Trong quá trình hoạt động, tập thể Ban Tuyển sinh luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được …

Chi tiết

Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

I. Lãnh đạo đơn vị Trưởng phòng : Đỗ Xuân Bình II. Chức năng : – Tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức hoạt động nhằm quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên trong nhà trường. – Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục …

Chi tiết

Đội ngũ cán bộ, viên chức phòng

Số lượng cán bộ viên chức: 5 người STT Họ và tên Chức vụ trình độ địa chỉ liên hệ 1 Nguyễn Văn Thạch Trưởng phòng Thạc sỹ thach21@gmail.com 2 Nguyễn Trung Thành Giảng viên Tiến sỹ   3 Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên Thạc sỹ Tuan3151980@gmail.com 4 Vũ Thu Phương Giảng viên Thạc sỹ Thuphuonghtcc@gmail.com 5 Phạm Thị Huệ …

Chi tiết

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

  1. Cơ cấu tổ chức và trình độ: Được thành lập ngày 01/01/2010; – Trưởng phòng – Nguyễn Văn Thạch – Chi bộ và Công đoàn là đơn vị ghép của 02 phòng: Công tác HSSV – Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục – Đội ngũ và trình độ: 01 trưởng phòng và 06 …

Chi tiết