Giới thiệu phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên

Phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên

Phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị ban tuyển sinh và phòng công tác học sinh sinh viên. Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập tháng 4/2004 có tên đầu tiên là Phòng Công tác chính trị- Quản lý sinh viên học sinh, …

Chi tiết