SINH VIÊN – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Fri, 17 Nov 2017 03:42:45 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png SINH VIÊN – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Danh sách sinh viên khóa 38, 39 và TCCN3N đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017 http://htcc.edu.vn/2017/09/01/danh-sach-sinh-vien-khoa-38-39-va-tccn3n-dat-danh-hieu-thi-dua-nam-hoc-2016-2017/ Fri, 01 Sep 2017 03:33:36 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1568

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4E http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4e/ Fri, 18 Aug 2017 08:00:05 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1470

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4D http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4d/ Fri, 18 Aug 2017 07:59:05 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1468

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4C http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4c/ Fri, 18 Aug 2017 07:58:00 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1466

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4B http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4b/ Fri, 18 Aug 2017 07:56:44 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1464

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4A http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4a/ Fri, 18 Aug 2017 07:55:21 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1462

]]>
Thời khóa biểu lớp TCCN 3 năm khóa 3 (lớp 11) năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-lop-tccn-3-nam-khoa-3-lop-11-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:37:04 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1413

]]>
Thời khóa biểu lớp TCCN 3 năm khóa 2 (lớp 12) năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-lop-tccn-3-nam-khoa-2-lop-12-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:35:38 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1411

]]>
Thời khóa biểu K38, K39 học kỳ I năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-k38-k39-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:32:39 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1409

]]>
Kết quả học tập ngày 5/7/2017 http://htcc.edu.vn/2017/07/06/ket-qua-hoc-tap-ngay-572017/ Thu, 06 Jul 2017 13:40:16 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1176 Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

]]>