Lịch học – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Fri, 17 Nov 2017 03:42:45 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png Lịch học – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Thời khóa biểu lớp TC3K4E http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4e/ Fri, 18 Aug 2017 08:00:05 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1470

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4D http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4d/ Fri, 18 Aug 2017 07:59:05 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1468

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4C http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4c/ Fri, 18 Aug 2017 07:58:00 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1466

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4B http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4b/ Fri, 18 Aug 2017 07:56:44 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1464

]]>
Thời khóa biểu lớp TC3K4A http://htcc.edu.vn/2017/08/18/thoi-khoa-bieu-lop-tc3k4a/ Fri, 18 Aug 2017 07:55:21 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1462

]]>
Thời khóa biểu lớp TCCN 3 năm khóa 3 (lớp 11) năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-lop-tccn-3-nam-khoa-3-lop-11-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:37:04 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1413

]]>
Thời khóa biểu lớp TCCN 3 năm khóa 2 (lớp 12) năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-lop-tccn-3-nam-khoa-2-lop-12-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:35:38 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1411

]]>
Thời khóa biểu K38, K39 học kỳ I năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-k38-k39-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:32:39 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1409

]]>
Lịch thi lần 2 năm học 2016 – 2017 http://htcc.edu.vn/2017/06/14/lich-thi-lan-2-nam-hoc-2016-2017/ Wed, 14 Jun 2017 01:43:14 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1067

]]>
Lịch thi lần 1 Học kỳ II khóa K38, 39 và HỆ TCCN năm học 2016 – 2017 http://htcc.edu.vn/2017/05/04/lich-thi-lan-1-hoc-ky-ii-khoa-k38-39-va-he-tccn-nam-hoc-2016-2017/ Thu, 04 May 2017 02:14:37 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=871

]]>