Kết quả học tập – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Fri, 17 Nov 2017 03:42:45 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png Kết quả học tập – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Kết quả học tập ngày 5/7/2017 http://htcc.edu.vn/2017/07/06/ket-qua-hoc-tap-ngay-572017/ Thu, 06 Jul 2017 13:40:16 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1176 Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

]]>
Điểm học tập ngày 29/6/2017 http://htcc.edu.vn/2017/06/29/diem-hoc-tap-ngay-2962017/ Thu, 29 Jun 2017 13:51:42 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1122 Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

]]>
Điểm học tập ngày 27/6/2017 http://htcc.edu.vn/2017/06/27/diem-ngay-2762017/ Tue, 27 Jun 2017 15:15:50 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1119 Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

]]>
Điểm học tập ngày 16/6/2017 http://htcc.edu.vn/2017/06/17/diem-hoc-tap-ngay-1662017/ Sat, 17 Jun 2017 16:31:26 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1074 Chi tiết xem Tại đây ]]> Điểm học tập ngày 15/6/2017 http://htcc.edu.vn/2017/06/15/diem-hoc-tap-ngay-1562017/ Wed, 14 Jun 2017 17:49:11 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1070 Chi tiết xem Tại đây ]]>