Tin tức – Sự kiện – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Mon, 21 Aug 2017 15:01:52 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png Tin tức – Sự kiện – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Đại hội Công đoàn bộ phận 5 Nhiệm kỳ 2017 – 2022. http://htcc.edu.vn/2017/08/21/dai-hoi-cong-doan-bo-phan-5-nhiem-ky-2017-2022/ Mon, 21 Aug 2017 15:01:52 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1492 Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-CĐCS ngày 16 tháng 05 năm 2017 của BCH Công đoàn trường về việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ngày 19/08/2017, tại Hội trường khu Hiệu bộ, Công đoàn bộ phận 5 tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh Đại hội

 Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, phụ trách Chi bộ 4, trưởng khoa Tài nguyên – Môi trường và toàn thể các đồng chí là công đoàn viên của Công đoàn bộ phận 5.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, phụ trách Công đoàn bộ phận 5 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nội dung báo cáo đã nêu rõ những mặt công tác và kết quả đạt được của công đoàn bộ phận 5 trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022

 Các đồng chí công đoàn viên đã đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công  đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022 công đoàn bộ phận 5, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết cho các công đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào, bổ sung các số liệu cụ thể vào báo cáo, điều chỉnh các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tế…

Đồng chí Ngô Duy Sạ đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đồng chí Mai Thị Nga đónggóp ý kiến vào báo cáotổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đồng chí Phạm Thị Hồng Vân đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của công đoàn bộ phận 5 và đề nghị các đồng chí công đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt Chi bộ 4, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, phụ trách Chi bộ đã phát biểu ý kiến chúc mừng đại hội và biểu dương những thành tích mà công đoàn bộ phận số 5 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy những thành tích đó trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng đề nghị công đoàn cần xác định rõ vai trò của mình trong giai đoạn khó khăn hiện nay để cùng với Nhà trường tháo gỡ những khó khăn đó, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận 5 gồm 03 đồng chí là đồng chí Lê Thị Kim Dung, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Vân và đồng chí Nguyễn Thị Khuyên và giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt tặng hoa cho các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành công đoàn bộ phận 5

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội công đoàn bộ phận 5 đã thành công tốt đẹp, kết quả của Đại hội sẽ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây ngày một vững mạnh.

Chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Tin & bài: Kim Dung
                                                                                       Ảnh: Xuân Khương
]]>
Thông báo tuyển sinh Đại học học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn/2017/08/21/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-hoc-tai-truong-cao-dang-cong-dong-ha-tay/ Mon, 21 Aug 2017 03:04:45 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1489

]]>
Thông báo về việc áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/21/thong-bao-ve-viec-ap-dung-mau-bieu-tu-nam-hoc-2017-2018/ Mon, 21 Aug 2017 01:41:53 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1486
TRƯỜNG CĐCĐ HÀ TÂY
PHÒNG KT&KĐCLGD
Số: 01/TB-KT&KĐCLGD
V/v áp dụng mẫu biểu
từ năm học 2017-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 
                                            Kính gửi:
                                                            – Thủ trường các khoa;
                                                            – Trưởng bộ môn;                                                 

         Căn cứ Quyết định số 360/2017/QĐ-CĐCĐHT ngày 10/7/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (gọi tắt là Quy định 360);

         Để áp dụng đồng bộ các mẫu biểu liên quan theo Quy định 360, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xin thông báo tới Quý Khoa và Bộ môn trong toàn trường như sau:

            – Huỷ bỏ toàn bộ các mẫu biểu đã áp dụng đến hết năm học 2016-2017.

            – Áp dụng từ năm học 2017-2018 các mẫu biểu, bao gồm 04 loại:

                        1-Các mẫu Thi kết thúc môn học;

                        2-Mẫu đề thi tốt nghiệp;

                        3-Mẫu đáp án thi tốt nghiệp;

                        4-Mẫu Phiếu huỷ đổi giờ;

                  Vậy kính đề nghị:

            – Thủ trưởng các khoa, bộ môn phổ biến đầy đủ nội dung trên đến giảng viên trong khoa và bộ môn để áp dụng đúng mẫu biểu;

            – Ban Website Trường đăng tải các mẫu biểu lên Website trường tại mục văn bản chung và văn bản của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

        Rất mong được đón nhận sự hợp tác hiệu quả của Quý Khoa, Bộ môn và các thầy cô giáo.

            Trân trọng kính gửi./.

Nơi nhận:
– Các khoa;
– P.TCHC (Ban Websie);
– Lưu: P.KT&KĐCLGD.

Trưởng phòng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thạch

]]>
Đại hội Công đoàn bộ phận 7, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp. http://htcc.edu.vn/2017/08/19/dai-hoi-cong-doan-bo-phan-7-truong-cao-dang-cong-dong-ha-tay-nhiem-ky-2017-2022-thanh-cong-tot-dep/ Sat, 19 Aug 2017 09:55:06 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1475 Căn cứ Hướng dẫn số 40/HD-CĐCS của Công đoàn Trường về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022; được sự nhất trí của chi bộ 5 và sự thống nhất của lãnh đạo 2 đơn vị Khoa Kế toán – Tài chính và Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh. Sáng ngày 18/8/1017, Công đoàn bộ phận 7 đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh đại hội

Tham dự đại hội,  có đồng chí  Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa kế toán- Tài chính, Đồng chí Đỗ Đăng Tất – Trưởng khoa Kinh tế & Quan trị kinh doanh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, các chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc trường cùng toàn thể các công đoàn viên Công đoàn bộ phận 7.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, phụ trách Công đoàn bộ phận 7 đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn bộ phận 7. Báo cáo đã nêu lên được những kết quả mà công đoàn bộ phận 7 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức trong đơn vị cũng như trong hoạt động phong trào góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khoa và Nhà trường. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, trong báo cáo cũng đã nêu lên những mặt chưa làm được và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn bộ phận 7

Các đoàn viên đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; về công tác hoạt động phong trào…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt-Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường đánh giá cao kết quả các hoạt động của Công đoàn bộ phận 7 nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ, thách thức đặt ra cho Công Đoàn bộ phận 7 trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí  Nguyễn Thị Nguyệt– Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường chúc mừng Đại hội và phát biểu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt chi bộ, đồng chí  Nguyễn Thị Thắm đã chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được Công đoàn bộ phận 7 trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ  tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, công đoàn bộ phận sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống của mình để phấn đấu trở thành một trong những công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. .

Đ/c  Nguyễn Thị Thắm – Phó chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Kế toán Tài chính

Đại hội cũng được nghe Đồng chí Đỗ Đăng  Tất, trưởng khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh phát biểu ý kiến  về một số giải pháp nâng cao hiệu quả của  công tác công đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 02 đồng chí là Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ  tịch và Nguyễn Thị Thu Trang  giữ chức vụ Phó chủ tịch công đoàn bộ phận 7, Đại hội cũng đã giới thiệu nhân sự  tham gia BCH công đoàn trường khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội công đoàn  bộ  phận 7 đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển của Công đoàn trường  Cao đẳng Cộng Đồng Hà tây.

Một số hình ảnh tại đại hội

Tin bài:  Nguyễn Thị Dung
Ảnh: Xuân Khương
]]>
Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Cụm thi đua số XIV. http://htcc.edu.vn/2017/08/16/1445/ Wed, 16 Aug 2017 02:40:55 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1445 Ngày 15/8/2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Cụm Thi đua số XIV đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng của 14 đơn vị thành viên Cụm thi đua số 14.

Đồng chí Chu Khắc Huy – Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng trường Cao đẳng Điện tử điện lãnh, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 14 năm 2017 đã thay mặt lãnh đạo Cụm trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 thándg đầu năm, trong đó nêu bật lên những thành tích tiêu biểu của các đơn vị thành viên đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức các cuộc vận động thi đua yêu nước.

Đồng chí Chu Khắc Huy trình bày báo cáo sơ kết

Hội nghị đã thông qua một số điểm mới trong Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2017 của Cụm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Phó CỤm trưởng trình bày Tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2017.

Đại diện các đơn vị thành viên Cụm Thi đua XIV đã sôi nổi thảo luận, trao đổi phương pháp, kinh nghiệm thực hiện Luật thi đua khen thưởng, chương trình hành động, kế hoạch thi đua khen thưởng và các thức tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm năm 2017.

Đồng chí Bùi Văn Quân – Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Đồng chí Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Đồng chí Trần Vũ Hoàng – Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Đức Vinh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Sau phần Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm XIV, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã báo cáo việc thực hiện mô hình trọng tâm năm 2017 của Trường.

TS. Hoàng Đức Huế – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây báo cáo mô hình trọng tâm năm 2017

Sau 3 năm triển khai thử nghiệm mô hình nuôi trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây quyết định thử nghiệm sản xuất giống nấm Linh chi và Đông trùng hạ thảo nhằm chủ động hơn trong sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện thời tiết, nhà trường đã tiến hành phân lập tạo giống và nuôi trồng 2 sản phẩm trên ở quy mô vừa. Đến nay, nhà trường đã chủ động được hoàn toàn quy trình nhân giống và nuôi cấy Đông trùng hạ thảo và Linh chi.

PGS. TS Đào Văn Bình- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố kết quả nghiên cứu dược tính của sản phẩm Đông trùng hạ thảo của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Các đại biểu rất tâm đắc với kết quả đạt được của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để tiếp tục phát triển mô hình trong thời gian tới.

Đồng chí Đàm Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ giới thiệu sản phẩm của mô hình
TS. Hoàng Đức Huế giới thiệu về các thiết bị của mô hình.

Cũng tại Hội nghị, Cụm Thi đua số XIV đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thịnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Lãnh đạo Cụm tặng hoa đồng chí Nguyễn Thị Thịnh

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua năm 2017 không chỉ là dịp để các đơn vị nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm mà còn là cơ hội để lãnh đạo các nhà trường trao đổi và cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, thử thách đặt ra trong bối cảnh hiện nay. 

Đồng chí Đinh Việt Thắng – Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đại diện Ban Thi đua khen thưởng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua số XIV đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên về một số vấn đề trong thực tế triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. /.

Bài: Thanh Nga
Ảnh: Xuân Khương
]]>
Diễn đàn “Sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng 4.0”. http://htcc.edu.vn/2017/08/14/dien-dan-sang-tao-trong-ky-nguyen-cach-mang-4-0/ Mon, 14 Aug 2017 01:19:21 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1418 Ngày 09/8/2017, tại khách sạn JW Marriott Hanoi, diễn đàn “Sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng 4.0” đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 1000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam.

 Đây là sự kiện do Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố  Hà Nội phối hợp với Cộng đồng Kiến tạo địa cầu (Global Shapers Community – Hanoi Hub) thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK), Tổ chức Tình nguyện vì giáo dục (V.E.O) và Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước (Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Hungary, Singapore) tổ chức. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Kết nối tuổi trẻ Việt – Connecting Viet Youth lần thứ 3 năm 2017 nhằm kết nối sinh viên Việt Nam tiêu biểu với 50 startup công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cộng Hà tây tham dự diễn đàn.
Toàn cảnh diễn đàn “Sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng 4.0”

Tại Diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0, các bạn trẻ có cơ hội lắng nghe và trao đổi ý kiến với các diễn giả anh Phạm Minh Tuấn đến từ Founder tổ hợp giáo dục trực tuyến TOPICA, anh Đỗ Đăng Dương – Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam, anh Nguyễn Bá Diệp – Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (viết tắt M_Service). Tại đây, các diễn giả đều khẳng định, cuộc cách mạng 4.0 sẽ mang đến những cơ hội và thách thức rất lớn.

Các gian hàng trưng bày tại khu vực triển lãm

Các thành viên tham dự diễn đàn đã thảo luận 3 chuyên đề chính: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; Công nghệ tài chính và chuỗi khối; IoT (internet vạn vật) và thành phố thông minh.

Việc tham gia diễn đàn là cơ hội cho sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có thêm những hiểu biết cần thiết về cách mạng công nghiệp 4.0./.

Bài và ảnh: Hằng Hoa

]]>
Tập huấn “Quy trình trồng và chăm sóc cây đu đủ theo tiêu chuẩn VietGAP” http://htcc.edu.vn/2017/08/13/tap-huan-quy-trinh-trong-va-cham-soc-cay-du-du-theo-tieu-chuan-vietgap/ Sun, 13 Aug 2017 01:25:30 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1434 Để nâng cao năng suất cây trồng và đảm bảo sản phẩm an toàn, ngày 8/8/2017, Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội đã phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức lớp tập huấn “Quy trình trồng và chăm sóc cây đủ theo tiêu chuẩn VietGAP” tại xã Nam Sơn – huyện Sóc Sơn- Hà Nội.

Xã Nam Sơn là vùng trồng cây đủ đủ lâu đời và nổi tiếng của thành phố Hà Nội với diện tích lên tới 50 ha. Lớp tập huấn để giúp bà con nông dân có kiến thức về kỹ thuật chăm sóc và bảo quản đu đủ đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đến dự và khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Minh -Trưởng phòng Kỹ thuật trung tâm Phát triển cây trồng thủ đô; đồng chí Nguyễn Đức Huân – chuyên viên phòng kỹ thuật huyện Sóc Sơn; Các đồng chí lãnh đạo xã và hơn một trăm hộ nông dân của xã Nam Sơn đang sản xuất đu đủ; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có Thạc sĩ Nguyễn Thị Khuyên – Trưởng bộ môn Khoa học cây trồng.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Khuyên đã giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc và thu hái, bảo quản đu đủ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các học viên đã thẳng thắn trao đổi về những vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất. Đồng thời bà con cũng nêu lên những băn khoăn, nguyện vọng về đầu ra cho sản phẩm…; và được giảng viên, cùng đại diện ban tổ chức lớp tập huấn giải đáp đầy đủ.

Một số hình ảnh của lớp học

Đ/c Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng Kỹ thuật trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội khai giảng lớp học
Đ/c Nguyễn Đức Huân – phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn – Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Khuyên tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ
Trao đổi của Học viên về “ Một số vấn đề thường gặp trong sản xuất”
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Nam Sơn phát biểu ý kiến và tổng kết đợt tập huấn
Toàn cảnh lớp học
]]>
Thời khóa biểu lớp TCCN 3 năm khóa 3 (lớp 11) năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-lop-tccn-3-nam-khoa-3-lop-11-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:37:04 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1413

]]>
Thời khóa biểu lớp TCCN 3 năm khóa 2 (lớp 12) năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-lop-tccn-3-nam-khoa-2-lop-12-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:35:38 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1411

]]>
Thời khóa biểu K38, K39 học kỳ I năm học 2017 – 2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/09/thoi-khoa-bieu-k38-k39-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018/ Wed, 09 Aug 2017 15:32:39 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1409

]]>