Văn bằng – Chứng chỉ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Tue, 24 Oct 2017 07:38:25 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png Văn bằng – Chứng chỉ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Văn bằng chứng chỉ hệ Cao đẳng http://htcc.edu.vn/2017/06/09/van-bang-chung-chi-he-cao-dang/ Fri, 09 Jun 2017 15:37:32 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1052

STT

Khóa học

Quyết định và danh sách SV tốt nghiệp

Chứng chỉ

Ghi chú

1

Khóa 34 (2011-2014)

Lần 1

Lần 2

   

2

Khóa 35 (2012 – 2015)

Lần 1

Lần 2

   

3

Khóa 36 (2013 – 2016)

Lần 1

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

 
]]>
Văn bằng chứng chỉ hệ liên thông http://htcc.edu.vn/2017/06/09/van-bang-chung-chi-he-lien-thong/ Fri, 09 Jun 2017 15:25:36 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1047

STT

Khóa học

Quyết định và danh sách SV tốt nghiệp

Chứng chỉ

Ghi chú

1

Khóa 4 (2010-2012)

Lần 1

Lần 2 

   

2

Khóa 5 (2011 – 2013)

 

Lần 1

Lần 2

Lần 3

   Tháng 5

Tháng 6

Tháng 10

3

Khóa 6-7

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

   Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 10

Tháng 12

 

Khóa 8 (2014 – 2016)

Lần 1

 

Lần 2

 Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

Lần 2

 
]]>
Văn bằng chứng chỉ hệ Trung cấp http://htcc.edu.vn/2017/06/09/van-bang-chung-chi-he-trung-cap/ Fri, 09 Jun 2017 15:23:07 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1044

STT

Khóa học

Quyết định và danh sách SV tốt nghiệp

Chứng chỉ

Ghi chú

1

Khóa 34 (2011-2014)

Lần 1

Lần 2

   

2

Khóa 35 (2012 – 2015)

Lần 1

Lần 2

   

3

Khóa 36 (2013 – 2016)

 

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

 
]]>