Tin tức Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Tin tức Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp

Ngày hội “Kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2017”: Cầu nối giữa sinh viên và các doanh nghiệp.

            Ngày 25 tháng 4 năm 2017, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (CĐCĐHT) đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp tổ chức Ngày hội  “Kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2017”

Chi tiết