VĂN BẢN – Trang 2 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây