Văn bản nội bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Fri, 17 Nov 2017 03:42:45 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png Văn bản nội bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Quyết định thành lập ban chỉ đạo Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường http://htcc.edu.vn/2017/03/16/quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-dao-ky-niem-40-nam-thanh-lap-truong/ Thu, 16 Mar 2017 09:15:57 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=404

]]>
Kế hoạch tổ chức 40 ngày thành lập trường http://htcc.edu.vn/2017/03/16/ke-hoach-to-chuc-40-ngay-thanh-lap-truong/ Thu, 16 Mar 2017 09:12:50 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=400

]]>