Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức

Đội ngũ cán bộ viên chức: 9 người

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại – Email

1

Đỗ Văn Hiệp

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa

Thạc sỹ

0974816088

hiepminhht@gmail.com

2

Đinh Tiến Đạt

Giảng viên chính

Thạc sỹ

0916.512.574

dathuyen20@yahoo.com.vn

3

Kim Ngọc Hưng

Phó Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Trưởng BMTY, Trợ lý Đào tạo khoa, Giảng viên

Thạc sỹ

 0979.368.566

ngochungkim@htcc.edu.vn

ngochungkim.d20@gmail.com

4

Vũ Thị Thuận

Giảng viên

Thạc sỹ

 01254.385.268

thuanthangcn42@yahoo.com

vuthithuan.d20@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

Thạc sỹ

0946.581.248

kimthu8484@yahoo.com.vn

6

Phạm Thị Hồng Vân

Trưởng BM Chăn nuôi, Giảng viên

Thạc sỹ

0975.958.380

tranphamvn@gmail.com

7

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch CĐBP, Trợ lý QLHS,SV; Giảng viên

Thạc sỹ

0983.092.084

quynhvannt@gmail.com

8

Phùng Huy Thắng

Giảng viên

Thạc sỹ

0936.566.596

phthang83@gmail.com

9

Nguyễn Thị Minh Trang

Giảng viên

Thạc sỹ

 0973.750.565

minhtrang.globalvet@gmail.com