Khoa Chăn nuôi thú y – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
  • Khoa Chăn nuôi thú y

    Tập thể giảng viên khoa Chăn nuôi thú y

  • Thể thao

    Đội tuyển bóng đá Khoa Chăn nuôi thú y