Phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên

Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập tháng 4/2004 có tên đầu tiên là Phòng Công tác chính trị – Quản lý sinh viên học sinh, đến ngày 01 tháng 01 năm 2010 đổi thành Phòng Công tác Học sinh sinh viên theo quyết định của Hiệu trưởng trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Ban Tuyển sinh được thành lập từ tháng 3/2014 trong điều kiện công tác tuyển sinh của hầu hết các trường cao đẳng gặp nhiều khó khăn. Khi thành lập đơn vị chỉ có 02 người với rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy vậy, được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường và sự quyết tâm của tập thể đơn vị, ban tuyển sinh đã sớm khẳng định vài trò của mình và đạt được những thành tích nổi bật. Đến tháng 7 năm 2017, tập thể đơn vị có 07 người, trong đó có 02 cán bộ quản lý. Hầu hết các tiêu chí đặt ra đều thực hiện hiệu quả và đạt 100% mục tiêu trở lên.

Trước tình hình thực tế, việc tuyển sinh phải gắn với công tác quản lý học sinh, sinh viên trong nhà trường để khẳng định thương hiệu với cộng đồng xã hội. Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất sáp nhập phòng công tác học sinh, sinh viên với ban tuyển sinh thành một đơn vị có tên là phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh, sinh viên.

1. Lãnh đạo qua các thời kỳ

1.1. Phòng Công tác học sinh sinh viên

TT

Họ và tên

Giai đoạn

Chức vụ

1

ThS. Bùi Quang Dũng

T4/2004-T12/2009

Trưởng phòng

2

ThS. Nguyễn Doãn Tiến

T1/2010-T5/2012

Trưởng phòng

3

ThS. Đỗ Xuân Bình

T5/2012-T8/2015 

Trưởng phòng

4

TS. Hoàng Thị Hằng

T8/2015 – T7/2017

Phó trưởng phòng

1.2. Ban Tuyển sinh

TT

Họ và tên

Giai đoạn

Chức vụ

1

ThS. Bùi Văn Tải

T3/2014-T12/2014

Phụ trách đơn vị

T1/2015 – T7/2017

Phó trưởng ban (phụ trách)

3

ThS. Nguyễn Công Khanh

T1/2015-T5/2017

Phó trưởng ban

1.3. Phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên được thành lập từ tháng 8/2017 đến 8/2018

TT

Họ và tên

Giai đoạn

Chức vụ

1

ThS. Bùi Văn Tải

T8/2017 đến nay

Phó trưởng phòng (phụ trách)

2

ThS. Nguyễn Công Khanh

T8/2017 đến nay

Phó trưởng phòng

1.4. Phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên từ tháng 8/2018 đến nay

TT

Họ và tên

Giai đoạn

Chức vụ

1

ThS. Nguyễn Công Khanh

T8/2018 đến nay

Trưởng phòng (phụ trách)

2

ThS. Nguyễn Việt Dũng

T8/2018 đến nay

Phó trưởng phòng

2. Danh sách cán bộ, viên chức phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên từ tháng 8/2018 đến nay

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

Ghi chú

1

Nguyễn Công Khanh

Trưởng phòng

0982501964

khanhnguyencdcd@gmail.com

 

2

Nguyễn Việt Dũng

Phó trưởng phòng

0986234086

nguyendung131081@gmail.com

 

3

Nguyễn Huy Lương

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0978445525

hangluong1975@gmail.com

 

4

Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0961873286

hangluong1975@gmail.com

 

5

Nguyễn Thị Quyến

Chuyên viên

0983627428

tungduong.d20@gmail.com

 

6

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

0962402123

tuyetchi2005@gmail.com

 

7

Phạm Thị Huệ

Chuyên viên

0971742582

huepham.d20@gmail.com

 

8

Phùng Thị Hằng Hoa

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0976922035

phunghoaxuanmai@yahoo.com.vn

 

9

Đỗ Thị Thủy

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0974892384

dothithuy2384@gmail.com

 

10

Đinh Thị Thùy Dung

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0974047885

dinhduongvfu@gmail.com

 

11

Nguyễn Việt Phú

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0387687995

phuvn123@gmail.com

 

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng

– Tham mưu giúp hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển sinh; thực hiện công tác tuyển sinh hệ cao đẳng; Trung cấp chính quy; liên thông Trung cấp lên cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội;

– Tham mưu giúp Đảng ủy, Ban giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức hoạt động nhằm quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên trong nhà trường;

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho HS,SV;

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa;

– Tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, “Tuần sinh hoạt công dân – HS,SV” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa cho HS,SV;

– Thực hiện công tác quản lý cán bộ, viên chức của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường phân công.

3.2. Nhiệm vụ

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm: Căn cứ chiến lược tuyển sinh đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, căn cứ quy chế tuyển sinh hiện hành xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho từng hệ cụ thể về đối tượng, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia;

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch tuyển sinh: Để thực hiện kế hoạch tuyển sinh có hiệu quả, hàng năm tùy vào điều kiện thực tế, Ban Tuyển sinh lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh. Với vai trò nòng cốt trong công tác tuyển sinh, Ban Tuyển sinh kết hợp cùng các đơn vị, cử cán bộ, giảng viên, viên chức cùng tham gia công tác tư vấn tuyển sinh. Căn cứ kế hoạch tuyển sinh, tìm các đối tác tham gia tuyển sinh với các tiêu chí về con người phải là người có tư cách tốt, có mối quan hệ với xã hội, am hiểu về công tác tuyển sinh;

– Thu nhận và quản lý hồ sơ tuyển sinh: Thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh các hệ, viết thông báo trúng tuyển gửi thí sinh, tiếp nhận thí sinh nhập học, lập danh sách thí sinh nhập học gửi các đơn vị liên quan. Kết hợp với phòng đào tạo và công tác sinh viên học sinh đối chiếu các thông tin hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ nhập học của thí sinh;

– Chuẩn bị thông báo tuyển sinh và các văn bản liên quan tới công tác tuyển sinh: Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh thiết kế thông báo tuyển sinh chung cho các hệ hoặc cụ thể cho từng hệ, từng ngành tùy theo từng thời điểm, từng vùng. Lập công văn hoặc các văn bản gửi về các địa phương hoặc các cơ quan chức năng để phối hợp thông báo thông tin tuyển sinh của nhà trường. Lập các Quyết định thành lập các ban phục vụ các kỳ thi tuyển sinh;

– Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào trường. Xử lý những trường hợp học sinh, sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường; Quản lý hồ sơ HSSV; Làm thẻ cho Học sinh – Sinh viên;

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” vào đầu mỗi năm học, đầu khóa, cuối khóa cho HS,SV;

– Tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của HS,SV; Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HS,SV; Xét cấp học bổng, xét miễn giảm học phí cho HS, SV thuộc các đối tượng;

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các phòng, ban có liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động giải trí lành mạnh khác;

– Phối hợp với Công an địa phương: Trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là giữa học sinh, sinh viên của trường với nhân dân địa phương; Quản lý sinh viên ngoại trú;

– Theo dõi và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi, chính sách cho vay vốn tín dụng đối với HS,SV.

4. Định hướng phát triển

– Luôn tăng cường liên kết với các trường THCS và THPT, tạo mối quan hệ vững chắc làm nền tảng cho công tác tuyển sinh;

– Tăng cường mở rộng địa bàn và tuyên truyền để phổ biên những chính sách, chế độ và quyền lợi của người học khi học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây;

– Kết hợp với các bộ phận liên quan trong nhà trường để tạo ra cơ chế mềm dẻo, linh hoạt trong đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có cơ hội học tập tại trường;

– Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo khác (các trường ĐH, CĐ, trung cấp) để liên kết trong tuyển sinh;

– Triển khai và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của người học theo quy định;

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, gia đình người học để quản lý học sinh đúng quy chế, đảm bảo không có trường hợp sinh viên, học sinh đang theo học vi phạm pháp luật.

5. Thành tích

5.1. Ban Tuyển sinh

– Năm 2015 được Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

– Năm 2016 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng;

– Năm 2017 được Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

5.2. Phòng Công tác sinh viên học sinh

Từ khi thành lập, hàng năm đều được nhà trường trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

6. Liên hệ

Văn phòng làm việc: Phòng 103; 104 và 105 nhà B5 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Điện thoại văn phòng:

02432.232.797 (Trưởng phòng).

02433.721.213 (Bộ phận tuyển sinh).

02433.721.210 (Bộ phận quản lý học sinh, sinh viên).

Email: bants.d20@moet.edu.vn; phongcthssv.d20@moet.edu.vn