Tuyển sinh chuyển tiếp lên Đại học năm 2018

THÔNG TIN MỚI VỀ TUYỂN SINH 2018:
Sinh viên học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
được chuyển tiếp lên học tại các trường Đại học, Học viện
 
1. Giới thiệu về chương trình đào tạo chuyển tiếp từ Cao đẳng lên Đại học

Ngày 04 tháng 7 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2842/BGDĐT- GDĐH về việc đào tạo chuyển tiếp đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam theo điều lệ trường cao đẳng (Hướng dẫn số 23/HHCĐCĐVN-ĐTCT)

Theo công văn này trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ kết hợp với các trường Đại học, Học viện có cùng chuyên ngành đào tạo xây dựng chương trình đào tạo thống nhất từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học. Trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ đào tạo giai đoạn đầu tại trường sau đó sinh viên sẽ chuyển về các trường đại học, học viện để đào tạo giai đoạn tiếp theo. Thời gian đào tạo toàn khóa từ 4 đến 5 năm tùy theo từng ngành, nghề cụ thể theo quy định.  Sau khi học xong chương trình đào tạo, sinh viên sẽ được cơ sở đào tạo cấp bằng đại học.

Đây là phương thức đào tạo được áp dụng phổ biến tại các trường Cao đẳng Cộng đồng ở các nước như Mỹ, Canada…, tuy nhiên, mới được áp dụng riêng cho hệ thống các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam từ năm 2017.

Đào tạo chuyển tiếp từ Cao đẳng lên Đại học thực sự mang đến nhiều cơ hội thuận lợi đối với người học về năng lực, thời gian, vị trí địa lý, chi phí đào tạo, tuổi tác và cơ hội việc làm.

2. Danh sách các trường và ngành nghề được liên kết đào tạo chuyển tiếp

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã ký kết liên kết với các trường Đại học, Học viện để thực hiện chương trình  Đào tạo chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh,

Liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Biên bản thỏa thuận hợp tác số 08/2018/HVNNVN-CĐCĐHT ngày 02/03/2018)

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1. Dịch vụ thú y

1. Thú y

2. Chăn nuôi

2. Chăn nuôi

3. Khoa học cây trồng

3. Khoa học cây trồng

4. Bảo vệ thực vật

4. Bảo vệ thực vật

5. Kế toán

5. Kế toán

6. Quản trị kinh doanh

6. Quản trị kinh doanh

7. Quản lý đất đai

7. Quản lý đất đai

8. Công nghệ thực phẩm

8. Công nghệ thực phẩm

9. Công nghệ sinh học

9. Công nghệ sinh học

10. Công nghệ thông tin

10. Công nghệ thông tin

Liên kết với Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (Biên bản thỏa thuận hợp tác số 01/2018/DHTCQTKD-CĐCĐHT ngày 15/3/2018)

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

1. Quản trị kinh doanh

1. Quản trị kinh doanh

2. Kế toán

2. Kế toán

Quy trình đào tạo chuyển tiếp: