BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

I. HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Ths. Nguyễn Doãn Tiến
Chủ tịch Hội đồng trường – Bí thư Đảng ủy Nhà trường

II. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

TS. Hoàng Đức Huế 
Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường