Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh chuyển tiếp lên Đại học năm 2018

THÔNG TIN MỚI VỀ TUYỂN SINH 2018: Sinh viên học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được chuyển tiếp lên học tại các trường Đại học, Học viện   1. Giới thiệu về chương trình đào tạo chuyển tiếp từ Cao đẳng lên Đại học Ngày 04 tháng 7 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào …

Chi tiết