PHÒNG BAN

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị phụ huynh khối 12 học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch số 176/KH-CĐCĐHT, ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Nhà trường về việc tổ chức họp phụ huynh học sinh khối 12 học kỳ II năm học 2023 – 2024. Ngày 27 tháng 5 năm 2024 Nhà trường tổ chức hội nghị phụ huynh khối 12. Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó …

Chi tiết

LỄ VINH DANH VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC VIÊN GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG HỘI THI KỸ NĂNG NGHỀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Ngày 14/5/2024, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức lệ tuyên dương, khen thưởng học sinh sinh viên đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thành phố Hà Nội và đạt giải hội thi kỹ năng nghề học …

Chi tiết

HỘI THI KỸ NĂNG NGHỀ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-CĐCĐHT ngày 08 tháng 01 năm 2024 về tổ chức Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024, ngày 25 tháng 4 năm 2024, Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên đã tưng bừng diễn ra. Hội thi năm nay có 18 bài dự thi của 20 …

Chi tiết

GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC VIÊN GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024, hướng tới kỳ thi chọn học viên giỏi các môn văn hóa lớp 12 chương trình GDTX cấp trung học phổ thông thành phố Hà Nội. Ngày 09/4/2024, Nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt các em trong đội tuyển dự thi học viên giỏi cấp thành phố. Buổi gặp …

Chi tiết