PHÒNG BAN

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng tiểu cụm địa bàn an toàn và đoàn kết Quân – Dân năm 2022

Ngày 15/12/2022 tại Trung đoàn 88, thôn Đồng Chanh xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tiểu cụm địa bàn Đồng Tiên (gồm 12 đơn vị: Quân đội, công an, trường học, các xã thuộc tiểu cụm an ninh) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tiểu cụm địa bàn an toàn và đoàn …

Chi tiết