Uncategorized

Khoa Kế toán – Tài chính

Khoa Kế toán – Tài chính tiền thân là bộ môn Kế toán – Thống kê được thành lập năm 1980 cùng sự ra đời của khoa Kinh tế nông nghiệp trường Cao đẳng kỹ thuật Hà Sơn Bình (nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây), có nhiệm vụ giảng dạy các môn học Kế toán, Thống kê …

Chi tiết