Uncategorized

Hội thảo khoa hoc “XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG”

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2016, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, khoa Nông học đã tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo hệ cao đẳng chính quy ngành Khoa học cây trồng theo hướng tiếp cận năng lực …

Chi tiết

Khoa Nông học

Khoa Nông học tiền thân là khoa Khoa Trồng trọt một trong 3 khoa được thành lập đầu tiên của trường Cao đẳng Hà Sơn Bình nay là trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây. Trong 36 năm đào tạo trải qua những giai đoạn khác nhau nhưng khoa Nông học đã đào tạo và cung cấp cho tỉnh Hà …

Chi tiết

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên: 9 người TT Họ và tên Chức vụ Trình độ Điện thoại – Email 1 Nguyễn Thị Thắm Bí thư chi bộ, Trưởng khoa, Giảng viên chính Thạc sĩ 0902237292 nguyenthithamcdcd@gmail.com 2 Nguyễn Thị Thu Trang PTK, TL đào tạo khoa, giảng viên Thạc sĩ  0912177445 3 Nguyễn Thị Việt Dung TBM Kế toán, Giảng viên Thạc …

Chi tiết

Khoa Kế toán – Tài chính

Khoa Kế toán – Tài chính tiền thân là bộ môn Kế toán – Thống kê được thành lập năm 1980 cùng sự ra đời của khoa Kinh tế nông nghiệp trường Cao đẳng kỹ thuật Hà Sơn Bình (nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây), có nhiệm vụ giảng dạy các môn học Kế toán, Thống kê …

Chi tiết