Cụ thể hóa lịch thi kết thúc học phần lần 2 hệ CĐCQ K39 và trung cấp học kỳ II năm học 2017 – 2018