Đại hội Công đoàn bộ phận 6 nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 22/08/2017, tại Hội trường tầng 2 khu Hiệu bộ, Công đoàn bộ phận 6 đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022, với sự tham dự của 18 cán bộ, đoàn viên công đoàn của hai khoa (khoa Công nghệ kỹ thuật và khoa Khoa học cơ bản).

Toàn cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Duy, Chi ủy lâm thời chi bộ 5, trưởng khoa Công nghệ kỹ thuật và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản.

Đồng chí Phùng Thị Thu Trang, phụ trách Công đoàn bộ phận 6 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nội dung báo cáo đã nêu rõ những mặt công tác trong hoạt động công đoàn và kết quả đạt được của công đoàn bộ phận 6 trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Sau khi đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn bộ phận 6 đã đề ra những phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 đó là: Duy trì và phát huy tốt các thành tích đã đạt được; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn; Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát hiện nhiều điển hình mới trong hoạt động Công đoàn, quy tụ sức mạnh đoàn kết toàn đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị với hiệu quả cao nhất; Phối hợp với nhà trường, đoàn thể bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại; Chú trọng công tác giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. 

Đồng chí Phùng Thị Thu Trang đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn bộ phận 6

Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các ý kiến đóng góp tập trung vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các công đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào, bổ sung số liệu vào báo cáo cho cụ thể, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tế.

Đồng chí Lý Văn Kiên đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đồng chí Trương Thị Liên đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Duy chi ủy lâm thời chi ủy chi bộ 5 phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí đã nhất trí với Bản báo cáo và ghi nhận những đề xuất và biểu dương những thành tích mà Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí cũng có những ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động và chỉ ra những điểm cần cố gắng cho Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Duy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội cũng được nghe Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản phát biểu ý kiến về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ phát biểu tại đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 02 đồng chí: Đ/c Phùng Thị Thu Trang giữ chức vụ Chủ  tịch và Nguyễn Thị Minh Tâm giữ chức vụ Phó chủ tịch công đoàn bộ phận 6, Đại hội cũng đã nhất trí giới thiệu 11 nhân sự  tham gia BCH công đoàn trường khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Duy và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ chụp ảnh cùng các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành công đoàn bộ phận 6

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội Công đoàn bộ phận 6 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và thách thức mới. Với sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, Lãnh đạo đơn vị cùng sự ủng hộ và đồng hành, cổ vũ mạnh mẽ của Công đoàn trường, với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn bộ phận 6 cùng thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.

Chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Bài: Duy Hưng
                                                                                       Ảnh: Xuân Khương