Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 32- KH/ĐU ngày 15/12/2017 của Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, ngày 29/12/2017, Đảng bộ trường đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6 (Khóa XII).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trường, toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt các đơn vị, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên nhà trường.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo viên Thành phố đã trình bày những nét cơ bản, chủ yếu của các nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy trinh bày nội dung các Nghị quyết

Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được báo cáo viên quán triệt. Hội nghị đã giao Ban Thường vụ Đảng ủy căn cứ nội dung Hội nghị và chương trình hành động của Đảng ủy Khối, chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; các chi bộ chủ động áp dụng Nghị quyết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Ảnh: Xuân Khương
Bài: Thanh Nga