Danh sách Ban chấp hành Công đoàn khóa XVII

Ban chấp hành công đoàn  khóa XVII nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Hoàng Đức Huế

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thắm

Phó Chủ tịch

3

Trần Tuấn Biên

Ủy viên BTV

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

Ủy viên

5

Nguyễn Việt Dũng

Ủy viên

6

Lê Thị Kim Dung

Ủy viên

7

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên

8

Nguyễn Thanh Nga

Ủy viên

9

Vũ Thị Kim Anh

Ủy viên

10

Phùng Thị Hằng Hoa

Ủy viên

11

Phùng Thị Thu Trang

Ủy viên