Danh sách trích ngang sinh viên liên thông khóa 10 (2018-2020) và danh sách trích ngang trung cấp 2 năm khóa 11 (2018-2020)