Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác Học sinh Sinh viên

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

2.1. Chức năng

            – Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý toàn diện các hoạt động đào tạo; quản lý hoạt động thư viện trung tâm của nhà trường.

            – Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và quản lý công tác tuyển sinh của nhà trường

            – Tham mưu xây dựng quy chế công tác học sinh sinh viên và quản lý việc thực hiện quy chế của học sinh sinh viên; đồng thời giải quyết các chế độ chính sách cho học sinh sinh viên theo quy chế đã được ban hành;

            – Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2.2. Nhiệm vụ

          Để thực hiện các chức năng trên phòng Quản lý đào tạo & công tác học sinh sinh viên có các nhiệm vụ:

2.2.1 Quản lý đào tạo

1). Xây dựng, quản lý, điều hành kế hoạch giảng dạy và học tập toàn trường cho năm học, khóa học. Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo Quy chế của Bộ Lao động thương binh & Xã hội và quy định nhà trường;

2). Phối hợp với các Khoa quản lý công tác giảng viên: Thực hiện nhiệm vụ, chế độ công tác của giảng viên; Đánh giá xếp loại nhà giáo theo chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn; Xây dựng, cải tiến, cập nhật đề cương chi tiết và nội dung giảng dạy các học phần đảm bảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo; Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; Công tác thi đua trong giảng dạy của giảng viên;

3). Quản lý các hoạt động đánh giá kết quả trong quá trình đào tạo, tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp của sinh viên, học sinh;

4). Quản lý việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, kết quả học tập theo Quy chế;

5). Thực hiện các báo cáo quản lý đào tạo và báo cáo thống kê theo quy định;

6). Đề xuất ý kiến về việc thành lập, bãi bỏ ngành học, môn học; phát triển chương trình đào tạo;

2.2.2. Công tác Tuyển sinh

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm: Căn cứ chiến lược tuyển sinh đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, căn cứ quy chế tuyển sinh hiện hành xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho từng hệ cụ thể về đối tượng, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia;

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch tuyển sinh: Để thực hiện kế hoạch tuyển sinh có hiệu quả, hàng năm tùy vào điều kiện thực tế, Ban Tuyển sinh lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh. Với vai trò nòng cốt trong công tác tuyển sinh, Ban Tuyển sinh kết hợp cùng các đơn vị, cử cán bộ, giảng viên, viên chức cùng tham gia công tác tư vấn tuyển sinh. Căn cứ kế hoạch tuyển sinh, tìm các đối tác tham gia tuyển sinh với các tiêu chí về con người phải là người có tư cách tốt, có mối quan hệ với xã hội, am hiểu về công tác tuyển sinh;

– Thu nhận và quản lý hồ sơ tuyển sinh: Thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh các hệ, viết thông báo trúng tuyển gửi thí sinh, tiếp nhận thí sinh nhập học, lập danh sách thí sinh nhập học gửi các đơn vị liên quan. Kết hợp với phòng đào tạo và công tác sinh viên học sinh đối chiếu các thông tin hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ nhập học của thí sinh;

– Chuẩn bị thông báo tuyển sinh và các văn bản liên quan tới công tác tuyển sinh: Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh thiết kế thông báo tuyển sinh chung cho các hệ hoặc cụ thể cho từng hệ, từng ngành tùy theo từng thời điểm, từng vùng. Lập công văn hoặc các văn bản gửi về các địa phương hoặc các cơ quan chức năng để phối hợp thông báo thông tin tuyển sinh của nhà trường. Lập các Quyết định thành lập các ban phục vụ các kỳ thi tuyển sinh;

2.2.3. Công tác học sinh sinh viên

– Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào trường. Xử lý những trường hợp học sinh, sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường; Quản lý hồ sơ HSSV; Làm thẻ cho Học sinh – Sinh viên;

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” vào đầu mỗi năm học, đầu khóa, cuối khóa cho HS,SV;

– Tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của HS,SV; Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HS,SV; Xét cấp học bổng, xét miễn giảm học phí cho HS, SV thuộc các đối tượng;

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các phòng, ban có liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động giải trí lành mạnh khác;

– Phối hợp với Công an địa phương: Trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là giữa học sinh, sinh viên của trường với nhân dân địa phương; Quản lý sinh viên ngoại trú;

– Theo dõi và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi, chính sách cho vay vốn tín dụng đối với HS,SV.

2.2.4 Quản lý hoạt động của Thư viện trung tâm

1). Phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin bằng các nguồn tài liệu;

2). Phục vụ nhu cầu đọc và mượn tài liệu;

3). Cập nhật và phát triển hệ thống công cụ đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời cơ sở tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tham khảo của các đối tượng bạn đọc. Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng các năm 2002; 2007; 2021;

– Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng năm 2000;

– Bằng khen, Chứng nhận “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh Hà Tây trao tặng các năm 2004; 2005;

– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND thành phố Hà Nội trao tặng năm 2009 và năm học 2011 – 2012;

– Cờ thi đua đơn vị xuất sắc do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2010 và năm học 2013- 2014; năm học 2018 – 2019; năm học 2021 – 2022

– Năm học 2014 – 2015 đạt Danh hiệu “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của nhà trường. UBND Thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen.

– Năm học 2015 – 2016 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

  1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

– Phòng Quản lý đào tạo công tác học sinh sinh viên – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

– Điện thoại: 0433.721 213 ;  Email:  phongdt.d20@moet.edu.vn