Giới thiệu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp tiền thân là phòng Quản lỷ tại chức – Bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 9/QĐ-CĐCĐHT, ngày 18/3/2011, sau đổi tên thành Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp theo quyết định số 217/QĐ-CĐCĐHT ngày 26 tháng 6 năm 2023.

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về Công tác liên kết đào tạo; Công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, dưới ba tháng; Công tác liên kết doanh nghiệp.

1.2 Nhiệm vụ:

1.2.1. Công tác liên kết đào tạo:

– Phối hợp với các cơ sở đào tạo về liên kết đào tạo văn bằng 2; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; các văn bằng, chứng chỉ khác theo nhu cầu xã hội.

– Xây dựng kế hoạch triển khai tuyển sinh văn bằng 2; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; các văn bằng, chứng chỉ khác theo nhu cầu xã hội.

– Quản lý người học hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2; và người học các lớp văn bằng, chứng chỉ khác.

– Phối hợp đàm phán và chuẩn bị hồ sơ trình Hiệu trưởng ký kết Hợp đồng đào tạo với các đơn vị liên kết.

1.2.2. Công tác quản lý đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, dưới 3 tháng:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, dưới 3 tháng cho năm học, khóa học.

– Thường trực công tác tuyển sinh các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, dưới 3 tháng.

– Quản lý, theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên; quản lý người học theo quy định.

– Thường trực công tác xét tốt nghiệp, cấp chứng chỉ, quản lý chứng chỉ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, dưới 3 tháng.

1.2.3. Công tác liên kết doanh nghiệp:

– Thường trực tổ chức các chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm”, kết nối học sinh, sinh viên với các nhà tuyển dụng.

– Phối hợp với các Khoa xây dựng mối liên kết với doanh nghiệp, tạo địa bàn thực hành, thực tập và tìm hiểu thực tế cho học sinh, sinh viên, giảng viên.

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tìm kiếm nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp cho học sinh, sinh viên.

1.2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Bộ máy tổ chức

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp hiện có 04 cán bộ, viên chức.

TT

Ảnh

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Ths. Đỗ Xuân Bình

Giám đốc TT

0968 462 531

doxuanbinhtc@gmail.com

2

CN. Trần Tuấn Biên

Phó giám đốc TT

0978 793 154

036 941 8686

trantuanbien2011@gmail.com

3

Hải Thành

Chuyên viên

0964 982 109

haithanh150983@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Thị Thuận

Giảng viên

0914 663 322

2562113877@qq.com

3. Thành tích của đơn vị

– Giấy khen Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 1995; 1997;

– Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 1996; 1997; năm học 2001 – 2002;

– Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 1998; 2002;

– Tổ lao động giỏi cấp tỉnh năm 2000; 2001; 2002; 2004;

– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2000′; 2001;

– Giấy khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 2007;

– Giấy khen của Sở NN&PTNT năm 2003;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm: 2008; năm học 2013 – 2014; 2016 – 2017; 2018 – 2019;

– Bằng khen năm học 2010 – 2011; 2013 – 2014;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2014 – 2015”;

– Hàng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Liên hệ

– Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp- Phòng 101, nhà B5 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

– Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ,  Hà Nội

– Điện thoại: 02433.721.216

– Email: trungtamhtdtlkdn.d20@moet.edu.vn