Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp tiền thân là phòng Quản lỷ tại chức – Bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 9/QĐ-CĐCĐHT, ngày 18/3/2011, sau đổi tên thành Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp theo quyết định số 217/QĐ-CĐCĐHT ngày 26 tháng 6 năm 2023.

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng:
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức tuyển sinh và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn ở các ngành học, bậc học theo hình thức đào tạo không chính quy; liên kết đào tạo; hợp tác doanh nghiệp.
b) Nhiệm vụ:
– Công tác quản lý đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo nhu cầu xã hội:
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, các lớp nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho năm học, khóa học;
+ Thực hiện công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, các lớp nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;
+ Quản lý theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên; quản lý người học theo quy định;
+ Thường trực công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học, chứng chỉ đào tạo nghề và quản lý văn bằng chứng chỉ đào tạo.
– Công tác liên kết đào tạo:
+ Phối hợp với các cơ sở đào tạo về liên kết đào tạo các chương trình: Văn bằng 2; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và các văn bằng chứng chỉ khác theo nhu cầu xã hội;
+ Xây dựng kế hoạch triển khai tuyển sinh Văn bằng 2; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và các văn bằng chứng chỉ khác theo nhu cầu xã hội;
+ Quản lý HSSV hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2 và học viên các lớp văn bằng chứng chỉ khác;
+ Phối hợp đàm phán và chuẩn bị hồ sơ trình hiệu trưởng ký kết hợp đồng đào tạo với các đơn vị liên kết.
– Công tác hợp tác doanh nghiệp và giới thiệu việc làm:
+ Xây dựng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động đào tạo, hỗ trợ học sinh, sinh viên;
+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho học sinh, sinh viên và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động xã hội vì cộng đồng của học sinh, sinh viên;
+ Vận động các nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân phục vụ các hoạt động của Nhà trường;
+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; cung ứng nguồn lao động cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
+ Thông tin thường xuyên cho học sinh, sinh viên về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp học sinh, sinh viên có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường;
+ Phối hợp với các khoa tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập, kiến tập, tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước;
+ Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp các khoa và các đơn vị liên quan tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho học sinh, sinh viên chuyên ngành của Trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho học sinh, sinh viên và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn;
+ Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, ngày hội việc làm, kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng.
– Thực hiện quản lý đào tạo, quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà
nước và của Trường;
– Thực hiện, khai thác các hoạt động dịch vụ có liên quan đến cơ sở vật chất Nhà trường do Hiệu trưởng giao;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;
– Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch của Trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
c) Quy định phân cấp: Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp là uỷ viên Hội đồng tuyển sinh và uỷ viên hội đồng khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Bộ máy tổ chức

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp hiện có 04 cán bộ, viên chức.

TT

Ảnh

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Ths. Đỗ Xuân Bình

Giám đốc

0968 462 531

doxuanbinhtc@gmail.com

2

CN. Trần Tuấn Biên

Phó giám đốc

0978 793 154

036 941 8686

trantuanbien2011@gmail.com

3

CN. Hải Thành

Chuyên viên

0964 982 109

haithanh150983@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Thị Thuận

Giảng viên

0914 663 322

2562113877@qq.com

3. Thành tích của đơn vị

– Giấy khen Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 1995; 1997;

– Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 1996; 1997; năm học 2001 – 2002;

– Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 1998; 2002;

– Tổ lao động giỏi cấp tỉnh năm 2000; 2001; 2002; 2004;

– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2000′; 2001;

– Giấy khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 2007;

– Giấy khen của Sở NN&PTNT năm 2003;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm: 2008; năm học 2013 – 2014; 2016 – 2017; 2018 – 2019;

– Bằng khen năm học 2010 – 2011; 2013 – 2014;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2014 – 2015”;

– Hàng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Liên hệ

– Phòng 101, nhà B5 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

– Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ,  Hà Nội

– Điện thoại: 02433.721.216

– Email: trungtamhtdtlkdn.d20@moet.edu.vn