Giới thiệu Trung tâm TVHTĐT&LKDN

Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và Liên kết doanh nghiệp tiền thân là phòng Quản lỷ tại chức – Bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 9/QĐ-CĐCĐHT, ngày 18/3/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

I. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học ở các bậc học theo chỉ tiêu được giao và thực hiện liên kết liên thông trong đào tạo với các cơ sở đào tạo ngoài trường theo qui chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và qui định của Nhà trường;

Tổ chức hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo ngoài trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thuộc các lĩnh vực theo kế hoạch được giao và theo nhu cầu của xã hội;

Thiết lập các mối quan hệ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các hoạt động: Xác định nhu cầu lao động của xã hội, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, tạo địa bản rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp;

Quản lý và thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học viên trong suốt quá trình học;

Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa sắp xếp lịch giảng dạy và học tập theo kế hoạch chung của Nhà trường;

Tổ chức quản lý các hình thức liên kết đào tạo giữa Nhà trường với các đơn vị theo qui định;

Mọi hoạt đồng tài chính, kế toán của đơnvị phải thực hiện đúng qui định của Nhà nước và Nhà trường;

Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đảm bảo đúng mục đích, đạt hiệu quả.

II Bộ máy tổ chức

Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo & Liên kết doanh nghiệp hiện có 05 cán bộ, viên chức, lao động

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Ths. Đỗ Xuân Bình

Giám đốc TT

0912 118 902

0968 462 531

doxuanbinhtc@gmail.com

2

CN. Trần Tuấn Biên

Phó giám đốc TT

0978 793 154

036 941 8686

trantuanbien2011@gmail.com

3

Hải Thành

Chuyên viên

0902 156 169

haithanh150983@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Thị Lệ Thủy

Giảng viên

 0962288364 / 0984 187 576

lethuykdtnc@gmail.com

5

Ths. Nguyễn Thị Thuận

Giảng viên

0914 663 322

2562113877@qq.com

III. Thành tích của đơn vị

– Giấy khen Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 1995; 1997;

– Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 1996; 1997; năm học 2001 – 2002;

– Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 1998; 2002;

– Tổ lao động giỏi cấp tỉnh năm 2000; 2001; 2002; 2004;

– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2000′; 2001;

– Giấy khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 2007;

– Giấy khen của Sở NN&PTNT năm 2003;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm: 2008; năm học 2013 – 2014; 2016 – 2017; 2018 – 2019;

– Bằng khen năm học 2010 – 2011; 2013 – 2014;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2014 – 2015”;

– Hàng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Chi bộ trong sạch vững mạnh.

IV. Liên hệ

– Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ đào tạo & Liên kết doanh nghiệp – Phòng 101, nhà B5 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

– Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 02433.721.216

– Email: trungtamhtdtlkdn.d20@moet.edu.vn