Hội nghị tổng kết công tác quản lý HSSV năm học 2017- 2018 và phương hướng công tác quản lý HSSV năm học 2018- 2019

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp khu hiệu bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý HSSV năm học 2017 – 2018.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý HSSV trong năm học 2017 – 2018 và đề ra phương hướng công tác quản lý HSSV năm học 2018 – 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng nhà trường. Các thầy, cô lãnh đạo các phòng,khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Công Khanh – Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác HSSV trình bày  báo cáo tổng kết công tác quản lý HSSV năm học 2017- 2018 và phương hướng công tác quản lý HSSV năm học 2018- 2019. Báo cáo đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của nhà trường trong bối cảnh công tác tuyển sinh bị cạnh tranh gay gắt và thực hiện lộ trình tự chủ từ đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong các mảng công tác học sinh, sinh viên như giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý học sinh, sinh viên, thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; các hoạt động phong trào và tư vấn, giới thiệu việc làm v. v… đồng thời thẳng thắn nhìn nhận nhận những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đưa ra những đề xuất kiến nghị đối với nhà trường và các đơn vị liên quan.

Đ/C Nguyễn Công Khanh – Phó Trưởng phòng TS & CTHSSV trình bày báo cáo tổng kết công tác quản lý HSSV

    Các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu nhằm bổ sung thêm cho các nội dung của báo cáo, giúp lãnh đạo nhà trường có được cái nhìn toàn diện về sự cần thiết của việc tăng cường quản lý công tác học sinh, sinh viên. Đặc biệt là những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường phối hợp giữa GVCN với giáo viên bộ môn, khoa, phòng, các đoàn thể trong nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; Nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của học sinh, sinh viên; hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; trực tiếp giải quyết, hoặc kịp thời phản ánh với Khoa hoặc phòng Tuyển sinh – Công tác học sinh sinh viên giải quyết những vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên trong lớp. Các đại biểu cũng đề xuất cần tăng cường thêm các hoạt động ngoại khóa, đa dạng hóa hình thức hoạt động nhằm lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên…

Đồng chí Bùi Minh Sơn, Phó trưởng phòng Quản trị vật tư phát biểu về vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường
Đồng chí Nguyễn Văn Duy, Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghiệp phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởngphát biểu ý kiến chỉ đạo

Đại diện Ban giám hiệu phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Huế nhấn mạnh công tác HSSV là một nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong bối cảnh hiện nay, tuyển được người học đã khó, giữ được người học còn khó hơn. Công tác HSSV cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn cách thức hoạt động nhằm thích ứng với những chuyển biến liên tục của cơ chế chính sách cũng như những tác động của quá trình phát triển kinh tế – xã hội tới môi trường giáo dục. Đồng chí cũng gợi ý một số định hướng cho hoạt động công tác HSSV trong thời gian tới như tổ chức tham quan thực tế; tổ chức các câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng, giáo dục thái độ sống tích cực cho học sinh, sinh viên.

 Bài: Nguyễn Thu Hằng

Ảnh: Việt Phú