Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2017 – 2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Thông tư  số 01/2016/TT-BNV  ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 30 tháng 8 năm 2018 trường  Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2017 – 2018.

 Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch BCH Công đoàn trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể CBVC-NLĐ trong toàn trường.

Hội nghị diễn ra với sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí trong Ban Giám hiệu và Đoàn thư ký gồm đồng chí Nguyễn Thanh Nga – Giảng viên kiêm nhiệm phòng Tổ chức – Hành chính và đồng chí Kim Ngọc Hưng – Giảng viên khoa Kỹ thuật nông nghiệp, Bí thư Đoàn trường

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó  Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng  trình bày tóm tắt “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019”. Năm 2017 Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến toàn thể CBVC-NLĐ trong toàn trường. Công tác tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp 3 năm đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng hóa trình độ, ngành nghề, phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, công tác, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng ngày càng chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu, công tác quản lý học sinh sinh viên được cải tiến, công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao công nghệ có nhiều tiến bộ… Các công tác khác đều đạt được chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, năm học 2017-2018 nhà trường tiếp tục đối mặt với nhiều khóa khăn trở ngại, đặc biệ là những khóa khăn trong công tác tuyển sinh do những thay đổi về cơ chế chính sách đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Trong năm học 2018 – 2019, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng các bậc học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý; tập trung ưu tiên hàng đầu cho công tác tuyển sinh.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2017- 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

 Sau báo cáo của đ/c Nguyễn Doãn Tiến, Hội nghị cũng được nghe báo cáo báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 để có được cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của nhà trường, ý thức đầy đủ hơn về những khó khăn trong lộ trình thực hiện tự chủ.

Đ/c Doãn Trung Thành,  Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 
Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng trifnhbayf văn bản  tổng hợp các ý kiến đề nghị góp ý, bổ sung các dự thảo báo cáo  trình đại hội

Trong năm học 2017 – 2018, Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ; chế độ quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật; các chế độ chính sách đối với CBVC-NLĐ luôn kịp đời đầy đủ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.

Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Trưởng khoa Tài nguyên môi trường – Công nghệ thực phẩm,  Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm học 2017- 2018  và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Trong các tham luận trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết vào cuộc của tất cả các đơn vị, đoàn thể và mỗi cá nhân giảng viên, cán bộ, viên chức, lao động nhà trường tham gia vào công tác tuyển sinh, xác định đây là vấn đề sống còn quyết định sự tồn tại và phát triể của nhà trường; khẳng định xu hướng tất yếu của giáo dục nghề nghiệp trong điều kiện mới đó là đa dạng hóa ngành nghề, phương thức, loại hình đào tạo; tăng cường liên kết đào tạo, liên kết doanh nghiệp. Các đại biểu cũng bày tỏ sự trăn trở trước những khó khăn thứ thách nhà trường đang phải đối mặt và mong muốn có được một cơ chế rõ ràng trong việc phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc trường nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung.         

Đồng chí Nguyễn Công Khanh – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tuyển sinh- Công tác học sinh sinh viên trình bày tham luận 
Đồng chí Trần Tuấn Biên – Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp trình bày tham luận
Đồng chí Bùi Văn Tải – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Kỹ thuật nông nghiệp trình bày tham luận

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020. Với sự đồng thuận nhất trí cao, đã có 07 đồng chí được đề cử vào danh sách và Hội nghị đã bầu được 05 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân 
Ban Thanh tra nhân dân mới ra mắt Hội nghị

Trong năm học 2018 – 2019, đã có 04 đơn vị và 01 cá nhân của nhà trường đạt thành tích xuất sắc được UBND thành phố khen thưởng, trong đó có 01 Cờ thi đua, 02 tập thể LĐXS, 01 tập thể và 01 cá nhân được nhận Bằng khen. Đây là kết quả xứng đáng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các tập thể, cá nhân thuộc trường, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để anh chi em CB, VC, LĐ nhà trường tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao phần thưởng của UBND Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2018 – 2019

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng,  Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2018 – 2019 đến toàn thể cán bộ viên chức người lao động trong toàn trường với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

  1. 100% CBVC, HSSV không vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của nhà trường và địa phương
  2. Kết quả tuyển sinh các hệ năm 2019 tăng 20% so với năm 2018; Kết quả tuyển sinh các lớp nghề lao động nông thôn năm 2019 tăng 5% so với năm 2018
  3. 100% CBVC hoàn thành nhiệm vụ; ít nhất 55% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
  4. > 95% Người học hài lòng đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên, tinh thần phục vụ và cơ sở vật chất của nhà trường
  5. > 50% HSSV đạt loại khá giỏi
  6. > 70% Giảng viên tham gia các hoạt động NCKH
  7. > 80% Học sinh, sinh viên có việc làm sau 6 tháng.

Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu và các đơn vị, đoàn thể thuộc trường  đã ký cam kết phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu đề ra cho năm học 2018 – 2019 

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu ký cam kết thi đua

Trong phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường trong điều kiện mới, đó là lộ trình tự chủ hóa trong bối cảnh công tác tuyển sinh cao đẳng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Từ đó nhấn mạnh sự cần thiết phải vào cuộc thực sự của từng cá nhân cán bộ lãnh đao, quản lý cũng như giảng vien, viên chức, người lao động nhà trường, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chung tay cùng với tập thể nhà trường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo, kết luận Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thanh Nga –thay mặt Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị

Với sự nhất trí cao của toàn thể CBVC-NLĐ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, thể hiện sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2018 – 2019.

Bài: Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Hà Huy Đại