Hội nghị Cụm thi đua số 18

Ngày 28/02/2019, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 18 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Cụm Thi đua số 18 được thành lập theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, bao gồm 7 đơn vị là các Đại học và Cao đẳng đào tạo lĩnh vực sư phạm, y tế, nghệ thuật.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hoa – Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Thi đua, khen thưởng Thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng Thi đua, khen thưởng  và các cán bộ thường trực, cán bộ theo dõi công tác Thi đua, khen thưởng của 07 trường Đại học, Cao đẳng  trong Cụm.

Đại diện lãnh đạo Cụm – Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng  Hà Tây đã công bố các văn bản của UBND Thành phố về việc kiện toàn Cụm Thi đua số 18.

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự điều hành của lãnh đạo Cụm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã giành phần lớn thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hướng dẫn Tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua các Cụm thi đua thuộc Thành phố Hà Nội của Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố và các tiêu chí, thang điểm chấm điểm thi đua của Cụm năm 2019.

Đa số các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều coi đây là cơ sở quan trọng để công tác thi đua trong Cụm được triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cũng như toàn thành phố.

Đồng chí Ngô Văn Vụ – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây chủ trì nội dung thảo luận về Dữ thảo Hướng dẫn và Tiêu chí chấm điểm thi đua.

Sau phần thảo luận, đóng góp ý kiến, Hội nghị đã tổ chức phát động và ký cam kết Thi đua năm 2019.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đại diện lãnh đạo các đơn vị đều  cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nội dung thi đua, triển khai bằng các chương trình hành động, các giải pháp cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kinh tế xã hội của Thủ đô năm 2019

Đại diện trường CĐ Sư phạm Hà Tây và CĐ  Y tế Hà Đông ký cam kết thi đua
Đại diện các đơn vị trong Cụm Thi đua số 19 chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban TĐKT Thành phố.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Nga