Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2030”

Ngày 04/08/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2030”.

Tới dự và chủ trì hội nghị có ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng vụ công tác học sinh, sinh viên, bà Lương Thị Lịch, Phó tránh văn phòng ủy ban quốc gia về thanh niên, bà Phan Thu Hiền, Quản lý chương trình Hướng nghiệp dạy nghề cho thanh thiếu niên (Tổ chức Plan International Việt Nam), tham dự hội nghị gồm lãnh đạo các cơ sở GDNN, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục nghề nghiệp, đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung của Đề án tập trung làm rõ các quan điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp là nội dung quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với mục tiêu chung là đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cần thiết cho học sinh, sinh viên GDNN nhằm trang bị cho HSSV các kỹ năng giúp phát triển tiềm năng bản thân, sẵn sàng cho tương lai, nâng cao chất lượng, phát triển nhân lực thích ứng và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 100% các trường cao đẳng, 80% các trường trung cấp, 50% các trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên GDNN; Hằng năm tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ kỹ năng mềm cho ít nhất 20.000 nhà giáo, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức đào tạo thí điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo của Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2030”. Tổng cục GDNN sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt và thực hiện trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN phát biểu khai mạc
Bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng vụ công tác HSSV trình bày tóm tắt nội dung Đề án

Tham luận của các đại biểu tại Hội Nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Bài và ảnh:  Đặng Duy Hưng